poniedziałek, 27 marca 2017

Konkurs na serwetkę Kamienna Góra 2017

infromacje pod linkiem

Regulamin konkursu „Serwetki 2017” na ręcznie wykonaną serwetkę
1. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
2. Konkurs na ręcznie wykonaną serwetkę ma na celu kultywowanie tradycji, kształtowanie świadomości regionalnej, aktywizowanie miejscowych rękodzielników, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 15 roku życia.
4. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu jedną lub dwie prace.
5. Serwetka musi być pracą wykonaną ręcznie, samodzielnie.
6. Serwetka może być wykonana dowolną techniką włókienniczą: koronka (np. szydełkiem, na drutach, klockowa, igłowa, frywolitka), różne rodzaje haftów (np. płaski, richelieu, krzyżykowy), wyroby tkane, serwety plecione (np. mak ramowe), filcowe, techniki własne.
7. Długość lub średnica serwetki nie powinna przekraczać 1 metra.
8. Oceny dokonuje Komisja powołana przez organizatora.
9. Ocenie podlegał będzie wzór serwetki, technika wykonania, walory artystyczne rękodzieła.
10. Do każdej serwetki należy dołączyć (dobrze przymocować) metryczkę z  imieniem  i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania oraz numerem telefonu. Jeżeli serweta wykonana została według autorskiego projektu, należy informację umieścić na metryczce. Zgłaszający prace do konkursu mogą skorzystać z formularza karty zgłoszeniowej umieszczonego na stronie internetowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Kartę można wysłać lub złożyć wraz ze zgłaszanymi pracami. Niezależnie od przesłania wypełnionej karty do każdej serwety obowiązkowo należy dołączyć metryczkę z wymaganymi danymi.
11. Opisane i zapakowane prace prosimy dostarczyć  lub przesłać  pocztą (z dopiskiem na kopercie Serwetki 2017) do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, pl. Wolności 11, 58 400 Kamienna Góra
12. Prace konkursowe należy złożyć do 24.04.2017 r. W przypadku prac przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, decyduje data nadania przesyłki.
13. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 75 744 22 75, e-mail: tkactwo@muzeumtkactwa.pl
14. Autorzy najwyżej ocenionych prac zostaną nagrodzeni.
15. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie uroczystości wręczenia nagród.
16. W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  zostanie zorganizowana wystawa serwetek zgłoszonych do konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prezentację serwetek podczas wystawy oraz na publikację ich fotografii w materiałach promocyjnych konkursu.
17. Zgłoszone do konkursu serwetki zostaną zwrócone uczestnikom.

MUZEUM TKACTWA W KAMIENNEJ GÓRZE
KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS NA RĘCZNIE WYKONANĄ SERWETKĘ
SERWETKI 2017

Imię…………………………………………
Nazwisko ………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu…………………………………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………
Ilość zgłoszonych prac…………………………

L.p.
Praca konkursowa
Technika
Materiał
Wymiary
Projekt autorski
(proszę zaznaczyć)
1. Serweta I
X tak

X nie
2. Serweta II
X tak

X nie
Wyrażam zgodę na udział w konkursie Serwetki 2017
Wyrażam zgodę na udział w wystawie pokonkursowej oraz na wykorzystanie wizerunków zgłoszonych prac  do celów promocyjnych konkursu.
                                                               
Podpis…………………………………………

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz